Marjan van der LaanMarjan van der Laan


Hallo,

 
Mijn naam is Marjan van der Laan.  Ik ben geboren in Amsterdam in het jaar 1973.  Al vanaf zeer jonge leeftijd heeft mijn gevoeligheid voor energie en het waarnemen van andere dimensies een grote rol gespeeld in mijn leven.

Ik heb verschillende spirituele paden bewandeld en onderzocht, en vanaf het jaar 2002 heb ik mij intensief bezig gehouden met de Rode Weg, de ceremonieën van de inheemse mensen van Noord-Amerika.

Ik heb onderricht mogen ontvangen en ervaring mogen opdoen met een veelheid van tradities op deze weg. Hierbij vormen de ceremonieën van de Lakota Indianen uit het midwesten van Amerika en die van de Abenaki indianen uit het noordoosten van Amerika een belangrijk aandeel in mijn ontwikkelingsweg. Hoogtepunten hierin waren voor mij de acht jaren dat ik deel heb genomen aan de Zonnedans in Amerika en de vrouwen teachings en Rites of Passage ceremonie die ik heb mogen doen onder leiding van een Abenaki Grootmoeder.  

Het samen zijn in de zweethutceremonie en het gieten van zweethutten is een grote passie van mij. Gemengde zweethutten en zweethutten met alleen vrouwen hebben daarin voor mij ieder hun eigen kwaliteit.  Zorgvuldigheid in de opbouw van de ceremonie is daarbij een van mijn eikpunten. Het gezamenlijk neerzetten van een veilige, heilige ruimte waarbinnen heling, gebed, bezinning en het authentieke delen van ervaringen kan plaatsvinden. Plezier maken en in onze kracht gaan staan.  Het respecteren van de oude tradities verbonden met deze ceremonie, en het tegelijkertijd eren van onze eigen inheemse wortels en leefomgeving. Dit zijn zo wat begrippen die daarin belangrijk zijn voor mij. Het zingen van de oude heilige liederen en het drummen nemen een belangrijke plaats in de ceremonie in.